Projekt je spolufinancován vládami Česka, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.


Transgenerační přenos traumatu holocaustu - prevence a péče

Projekt se zaměřuje na propojení multidisciplinárních odborníků z oblasti psychologie (psychoanalyticky orientovaných) a etnologie se zájmem o výzkum a léčbu transgeneračního přenosu traumatu holocaustu. Cílem je vyměnit si informace a zkušenosti o této problematice v rámci zemí V4 a přinést nové poznatky o léčení traumatu pro židovské komunity a pro odborníky, kteří se touto problematikou zabývají.


Význam a kontext projektu

V důsledku tragických historických událostí, jako byl rozpad Rakouska-Uherska, první světová válka, nástup fašismu a krutost druhé světové války, se trauma přeneslo na další generace. Vzhledem k okolnostem byly psychické následky často potlačovány a skrývány samotnými oběťmi a léčeny, pokud vůbec, až desítky let po válce. Zároveň se neléčená traumata přenášela na další generace, děti, vnuky a nyní i pravnuky. U osob, které trauma přežily, se projevují symptomy posttraumatické stresové poruchy a mnohem širší spektrum obtíží souvisejících s citovou adaptací, vztahy a identitou. Poslední fáze procesu - léčba, stále probíhá.

Ti, kteří poskytovali pomoc, většinou psychologové a další pomáhající profese, jsou většinou izolováni ve svých domovských zemích a mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem neexistuje v této oblasti žádné spojení. Pokud je nám známo, v oblasti transgeneračního přenosu traumatu z holocaustu neexistují mezi zeměmi V4 téměř žádné odborné vazby.

V jednotlivých zemích se někteří odborníci (i naši projektoví partneři) touto problematikou dlouhodobě zabývají a publikují o ní. Rádi bychom přispěli k léčbě těchto dlouhodobých zranění, hledali shodné a odlišné společenské a kulturní jevy a poskytli nové informace o odborné práci s transgeneračním přenosem traumatu pro odborníky, židovské obce i širokou veřejnost v postkomunistických zemích.